نیکان حیدری

22 آبان 1402
ترکر نصب اپلیکیشن چیست

ترکر نصب اپلیکیشن چیست؟ (انواع ترکر و کاربردهای آن)

تبلیغات و بازاریابی اپلیکیشن در اجرای کمپین‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه یک فرایند مستمر و روبه‌جلو است که با تجزیه‌وتحلیل مداوم به نتیجهٔ مطلوب منجر می‌شود. اینکه کمپین شما چقدر موفق بوده است، کدام کانال تبلیغاتی بهترین نتیجه را برای شما رقم زده […]
ثبت‌نام