«تبلیغات هوشمند در اپلیکیشن‌های موبایلی»


با همه‌گیر شدن استفاده از اپلیکیشن‌ها، تبلیغات در اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی راه به‌صرفه‌ای برای ایجاد آگاهی از برند و جذب کاربران جدید هستند. با استفاده از سرویس‌های ادیوری می‌توانید انواع تبلیغات را در اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی اجرا کنید.

انواع تبلیغات درون اپلیکیشن و بازی‌ های موبایلی با ادیوری


با توجه به نیاز خود، بهترین نوع تبلیغات اپلیکیشن را در ادیوری انتخاب کنید.

مزیت تبلیغات درون اپلیکیشن و بازی موبایل با ادیوری

تعرفه تبلیغات درون اپلیکیشن در ادیوری


در ادیوری انواع تبلیغات دریافت نصب، جذب مخاطب و آگاهی از برند انجام می‌شود. شما می‌توانید کمیپن‌های تبلیغاتی خود را به روش‌های هزینه‌ بر اساس نصب (CPI)، هزینه بر اساس کلیک (CPC) و هزینه بر اساس نشست (CPS) در ادیوری اجرا کنید. الگوریتم‌ها و تبلیغات هدفمند ادیوری، کم‌ترین هزینه جذب مخاطب را برای شما تضمین می‌کند.

مشتریان ما

ثبت‌نام